SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2018 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Konečné výsledky 2018 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2018 (muži, ženy): ZLPS


Fotky z noční soutěže MH v Bochoři: ZDE

Fotky ze soustředění MH: ZDE

Fotky z podzimního kola Hry Plamen: ZDE

Fotky z předávání titulů Zasloužilý hasič v Přibyslavi: ZDE


Fotky z Výroční valné hromady SDH Racková: ZDEAktuální informace také na: