SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2019 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Průběžné výsledky 2019 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Průběžné výsledky 2019 (muži, ženy): ZLPS


Fotky z předávání titulu Zasloužilý hasič v Přibyslavi: ZDE

Fotky z oslav Sv. Floriána v Rackové: ZDE

Fotky z Okrskového kola v Rackové: ZDE

Fotky z Okresního kola Hry Plamen: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Rymicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Záhlinicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Lhotě: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Loukách: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Horním Lapači: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Vítonicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Tečovicích: ZDE

Fotkx ze soutěže MH v Ludslavicích: ZDE


SDH Racková upořádal v neděli 26.5.2019 na místním fotbalovém hřišti pohárovou soutěž. Fotky: ZDEAktuální informace také na: