SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2018 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Konečné výsledky 2018 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2018 (muži, ženy): ZLPS


Fotky z vánočního výšlapu: ZDE

Fotky z Výroční valné hromady 3. okrsku: ZDE


SDH Racková pořádá v sobotu 2.3.2019 tradiční Vodění medvěda. Akce začíná v 9 hodin u hasičské zbrojnice. Více: ZDEAktuální informace také na: