Pár slov o nás

Myšlenka založit hasičský sbor v naší obci vznikla v roce 1904, kdy zde vypukl velký požár. K prosazení této myšlenky došlo až v roce 1913, kdy byla v listopadu svolána ustavující schůze – Valná hromada a na ní zvolení funkcionáři sboru.


V roce 1914 byla zakoupena výzbroj a výstroj pro 25 mužů a ruční stříkačka. V té době byla velmi moderní a pro potřeby obce velmi výkonná. Je funkční a v našem vlastnictví do dnes. Ten samý rok bylo této hasičské techniky použito při požárech, díky ní se zabránilo šíření požáru do okolí a dalším možným vzniklým škodám. Činnost se dále rozvíjela a docházelo k doplňování výzbroje, a proto bylo postaveno hasičské skladiště.


V roce 1979 jsme obdrželi od Okresní správy sboru požární ochrany ve Zlíně ŠKODU 706 RTH, která byla a stále je našim velkým pomocníkem. Od roku 2012 disponujeme Tatrou 815 CAS 32, kterou jsme obdrželi bezplatným převodem od HZS Zlínského kraje.


Bez dobře vyškolených a odborně připravených hasičů by nemohly být chráněny hodnoty našich občanů, proto v roce 1982 náš sbor požádal tehdejší národní výbor o zlepšení podmínek pro hasiče. Stará budova po technické stránce již nevyhovovala a taky nebylo kde uložit hasičskou techniku, která je rok od roku dražší, proto se rozhodlo v roce 1983 o výstavbě nové hasičské zbrojnice. V roce 1987 se začalo s demolicí staré budovy, bývalé Chytilovy hospody a potom s výstavbou. Budova byla dokončena a otevřena v roce 1991.


Náš sbor se dlouhodobě zabývá činností s mládeží, kde dosahoval a stále dosahuje velmi dobrých výsledků. Např. vítězství ve Středomoravském poháru mládeže v roce 2015 a 2016, vítězství ve Zlínské lize mladých hasičů v roce 2016 nebo 3. místo v okresním kole Hry Plamen v ročníku 2016/2017.


Každoročně pořádáme soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče i dospělé, které se účastní až 100 týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Mezi kulturní akce patří každoroční Vodění medvěda a dodržujeme tradiční zvyk „Starý hanácký právo", které je pořádáno každých deset let (naposledy v roce 2010). V mezidobí pořádáme akci menšího rozsahu "Hanácké odpoledne" (naposledy v roce 2015).

K 1.5.2018 měl náš sbor 133 členů z toho 51 mladších 18 let.

 

Článek a záznam rozhovoru s členy SDH Racková v rámci soutěže Dobráci roku (prosinec 2015): ZDE

Foto hasičské zbrojnice: ZDE