Výbor SDH

Starosta: Ing. Michal Staněk

Náměstek starosty: Jaroslav Cholasta

Velitel: Milan Liška

Jednatel: Václav Cholasta

Vedoucí kolektivu MH SDH: Vlastimil Krejsa

Strojník: Jiří Doležel

Referent prevence: Antón Urban

Hospodář: Vojtěch Rapant

Kronikář: Jana Cholastová

Materiální referent: Ing. Jaroslav Kaňa, Stanislav Michaliga

Kulturní referent: Karel Matuška, František Červenka

 

Předseda Kontrolní a revizní rady: František Žůrek

Členové Kontrolní a revizní rady: Aleš Urban, Zdeněk Adamík